บริการวิชาการ

……….ศูนย์เครื่องมือกลางคณะเทคโนโลยีมีเครื่องมือสำหรับให้บริการดังต่อไปนี้ ได้แก่ เครื่องวัดสี (Colorimeter), เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ (Freeze Dryer), เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator), เครื่อง Luminescence และ เครื่อง UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) โดยสามารถขอรับบริการได้ที่อาคารศูนย์เครื่องมือวิจัยกลาง ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยกลาง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยขณะนี้ทางศูนย์เครื่องมือกลางคณะเทคโนโลยีได้เข้าร่วมเป็นห้องปฏิบัติการนำร่องใน "โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” ตามประกาศจากศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย ฉบับที่ 2/2559

……….สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยกลาง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ที่นี่

 แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยกลาง